Οι Άνθρωποί μας

Η ομάδα της Ecovis Onetax αποτελείται από επαγγελματίες με σημαντική εμπειρία σε λογιστικά, φορολογικά και χρηματοοικονομικά θέματα.

Λίνα Μοντεσάντου

Partner, Head of Tax Advisory Department

Της ομάδας ηγείται η Λίνα Μοντεσάντου, με σημαντικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και πολύχρονη εμπειρία σε σύνθετα λογιστικά και φορολογικά ζητήματα, σε φορολογικούς ελέγχους και σε φορολογικό και επιχειρηματικό σχεδιασμό.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ