ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΤΡΙΤΟΥ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

2021-04-15T23:16:28+03:0012/04/2021|Άρθρα|

της Λίνας Μοντεσάντου. Τα τελευταία χρόνια, η ανέγερση οικοδομής σε οικόπεδο κυριότητας τρίτου αποτελεί συχνό φαινόμενο. Πρόκειται για τις περιπτώσεις στις οποίες ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου, παραχωρεί σε κάποιον τρίτο το δικαίωμα να ανεγείρει οικοδομή πάνω στο οικόπεδό του, υπό τον όρο ότι ο τελευταίος θα εκμεταλλευθεί την οικοδομή για ορισμένο χρονικό διάστημα και μετά [...]

Μη επιβολή χαρτοσήμου σε έντοκες συμβάσεις δανείου, από υποκείμενα στο ΦΠΑ Πρόσωπα

2021-02-11T03:13:25+02:0011/02/2021|Άρθρα|

Ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός σημαντικά ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την εισροή κεφαλαίων μέσω δανεισμού.

Go to Top